Yardımınıza İHTİYACIMIZ İHTİYACIMIZ

Starbucks Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’na:

Eşcinsel evliliği desteklemek konusunda kurumunuzun takındığı tavır ve Amerikalı müşterileriniz ile uluslararası tüketicilerinizin büyük bir çoğunluğuna yönelik kültürel savaş açma kararınızdan son derece rahatsızım. Starbucks ABD’de geleneksel evliliği geçersiz kılmak ve ben dâhil olmak üzere müşterilerinin pek çoğunun bu konudaki itirazına rağmen evlilik kurumunu yeniden tanımlamak için kaynaklarını kullanıyor.
Bu sebepten ötürü, kurumsal değerleriniz benimkilerle örtüşene dek Starbucks’tan artık bir şey satın almayacağım.