אנו זקוקים לעזרתך

למנכ"ל ומועצת המנהלים של סטארבקס:

נפגעתי עמוקות מעמדת חברתכם באשר לנישואין חד מיניים והחלטתכם לאסור מלחמת תרבות נגד הערכים המוסריים של מחצית מהלקוחות שלכם בארה"ב ורוב לקוחותיכם בעולם כולו. סטארבקס משתמשת במשאביה כדי לפסול נישואין מקובלים בארה"ב ולהגדיר מחדש את מוסד הנישואין חרף הדעות המוצקות של לקוחות כה רבים, אני בתוכם. על כן לא אמשיך לרכוש דבר כלשהו מסטארבקס עד אשר תשנו את הערכים של חברתכם אשר ישקפו יותר את אלה שלי.